Copyright

Copyright A&A-Interactive Media Group en Vloeren-net. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of worden overgenomen zonder voorafgaande uitsluitend schriftelijke toestemming van A&A-Advertising of Vloeren-net. Op al onze foto’s, beeldmateriaal, video’s, animatie’s, teksten en webdesign zijn de copyrights auteursrechten en intellectuele eigendommen in het bezit van A&A-Interactive Media Group of de rechthebbende welke ons het beeldmateriaal ter beschikking heeft gesteld. In principe wordt alle informatie door onze eigen redactie verzameld of wordt de informatie naar ons redactieadres gestuurd en wordt het speciaal voor onze website geselecteerde materiaal verwerkt. Indien u gebruik wilt maken van onze teksten of fotomateriaal is dat alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke voorafgaande goedkeuring van onze hoofdredactie. Het gebruiken van onze teksten of fotomateriaal is niet toegestaan op website.