Geluidsreductie

Geluidshinder is voornamelijk een negatieve ervaring van mensen waarbij ze geluid of lawaai hinderlijk vinden. Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een signaalfunctie en is vaak sfeerbepalend. Het kan echter ook zo hard zijn, dat het hinderlijk en als zeer vervelend ervaren wordt.

Geluidsreductie vloeren

13% van de Nederlanders ondervindt regelmatige hinder van de buren. De hinder varieert van een lichte irritatie over een grasmaaier tot een zodanig geluidsniveau van bijvoorbeeld een naastgelegen snelweg dat, als gevolg van stress en slapeloosheid, gezondheidsschade kan ontstaan.

 

In Nederland zijn er, door het bepalen van normen, afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet. Deze normen zijn voor een aantal belangrijke bronnen of groepen van bronnen vastgelegd in de wet. Voor burenlawaai zijn geen normen in de wet vastgelegd. Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie. Of er ook sprake is van geluidshinder, hangt af van de beleving van de persoon die het geluid ervaart.

Contactgeluid van vloeren

Wist u trouwens dat loopgeluid en contactgeluid de grootste vorm van geluidshinder in huizen en appartementen veroorzaakt? Stelt u zich eens voor dat uw bovenburen de hele dag met hoge hakken rondlopen Dit is ook een van de redenenen dat er normen zijn vastgesteld op basis van de geluidsreductie van vloeren en ondervloeren.

.

Wanneer de bouwer of vloerenlegger niet de juiste ondervloer gebruikt kan er vervelende geluidsoverlast optreden. Daarnaast is het gebruiken van de juiste ondervloer van groot belang op de levensduur van bijvoorbeeld uw tegelvloer, laminaat of parketvloer. Om de gevraagde norm van 10dB contactgeluidreductie te behalen dient er per type vloer de juiste ondervloer gebruikt te worden.

Geluidsreducerende ondervloeren

Bij een 10 dB geluidsreductie gaat het om het verschil tussen een kale betonvloer en een vloer die belegd is met een ondervloer en vloerbedekking. Een ondervloer zelf reduceert dus geen 10 dB! Het gaat altijd om een combinatie van de ondervloer met een specifieke vloerafwerking. Dezelfde ondervloer in combinatie met een andere vloerafwerking kan een heel ander resultaat opleveren. De meeste ondervloeren in de handel zijn alleen getest met tegels of laminaat. Let hierop bij aanschaf van uw vloer t.b.v. uw appartement want een verkeerde ondervloer kan een hoop extra zorgen veroorzaken.

Zwevende ondervloeren

Dit is een afwerkvloer welke niet aangehecht is aan de draagvloer en geen enkel contact maakt met wanden of andere aansluitingen met het bouwskelet. De afwerkvloer wordt aangebracht op een isolatie die uit diverse materialen kan bestaan. Afhankelijk van het gekozen isolatie materiaal en de dikte die men aanbrengt zal de afwerkvloer een bepaalde contactgeluidreductie waarborgen. Een zwevende dekvloer wordt losgehouden van de ondergrond en de wanden met behulp van een verend materiaal. Door de verende laag kan de dekvloer in horizontale richting vrij bewegen ten opzichte van de ondergrond. Hierdoor kunnen scheuren in de constructievloer zich niet voortzetten in de vloerafwerking. Een zwevende dekvloer wordt vaak toegepast voor geluids – of thermische isolatie. Let er met extra veel nadruk op dat ook de zwevende dekvloer voldoende druksterk is en voldoende extra gewapend wordt.

Geluidsreductie normen

Naast de Nederlandse geluidswetgeving worden ook op Europees niveau richtlijnen en normen op het gebied van geluid vastgesteld. Nederland is verplicht deze richtlijnen in de eigen wetgeving op te nemen. Momenteel wordt onder meer gewerkt aan de implementatie van de EU-richtlijn Omgevingslawaai in de Nederlandse wetgeving en het maken van nieuwe wetgeving op het gebied van geluidshinder. Met betrekking tot de geluidisolatie zijn er wel een aantal normen vastgelegd welke door bijvoorbeeld door een splitsingsakte opgemaakt door de notaris bij aankoop van een appartement of vastgelegd in het besluit van de vereniging van eigenaren van een appartementen complex. Een paar normen zijn:

NEN ISO 717-1 geluidsnorm

Regelt de bepalingen van geluidsisolatie in gebouwen en meer bepaald de luchtgeluiden. Deze norm is inmiddels in alle landen van de Europese Unie aanvaard. Voor ons land betekent dat een verstrenging van de regelgeving ten opzichte van onze vroegere Belgische norm.

NEN ISO 717-2 ( NPR 5079 ) geluidsnorm

Regelt de bepalingen van geluidsisolatie in gebouwen en meer bepaald de contactgeluiden. Deze norm is eveneens in alle landen van de Europese Unie aanvaard.

NEN ISO 140-1 2 meting geluidsnorm

Bepalen de regels voor her meten van de geluidsisolatie in een laboratoriumomgeving.