Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website en de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, beelden, infotorials en advertentie’s en video’s.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie op deze website is puur bedoeld voor algemene informatie doeleinden en kan niet gezien worden als advies. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website.

Copyright en eigendomsrechten

Copyright A&A-Interactive Media Group en Vloeren-net. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of worden overgenomen zonder voorafgaande uitsluitend schriftelijke toestemming van A&A-Advertising of Vloeren-net. Op al onze foto’s, beeldmateriaal, video’s, animatie’s, teksten en webdesign zijn de copyrights auteursrechten en intellectuele eigendommen in het bezit van A&A-Interactive Media Group of de rechthebbende welke ons het beeldmateriaal ter beschikking heeft gesteld. In principe wordt alle informatie door onze eigen redactie verzameld of wordt de informatie naar ons redactieadres gestuurd en wordt het speciaal voor onze website geselecteerde materiaal verwerkt. Indien u gebruik wilt maken van onze teksten of fotomateriaal is dat alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke voorafgaande goedkeuring van onze hoofdredactie. Het gebruiken van onze teksten of fotomateriaal is niet toegestaan op website.

Disclaimer

Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Alle informatie op onzee website is puur informatief. Aan de informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op de website. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out of date informatie stuiten, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt. In de redactie pagina’s zijn alle foto’s voorzien van een bronvermelding. Omdat deze foto’s door de betreffende bedrijven zijn ingestuurd of met toestemming van hun websites zijn gehaald gaan wij ervan uit dat deze foto’s eigendom zijn van de betreffende bedrijven. Mocht er toch een foto zijn waarvan de bron afwijkt dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan onze redactie zodat wij dit op verzoek kunnen verwijderen of aanpassen.

Links

Deze website bevat links naar externe website’s en weblogs. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van website’s en weblogs waarnaar op deze website een link is opgenomen of van website’s en weblogs waarop een link is opgenomen naar deze website. Wij hebben geen invloed op de inhoud van websites van derden

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website of applicaties van derden wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Wij gebruiken soms cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en bij het inloggen op de website. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Een cookie zorgt ervoor dat onze website informatie voor uw voorkeuren kan onthouden totdat u de de browser afsluit.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies bevatten niet meer informatie dan u heeft ingesteld en sturen geen persoonlijke of andere informatie van uw computer mee. U kunt uw browser zo instellen dat uw computer geen cookies accepteert, al kan zo’n instelling de functionaliteit van onze site beperken. meer informatie over cookies: www.vloeren-net.nl/privacy/

Advertising

Onze website biedt u onafhankelijke redactieteksten en beeldmateriaal. Om de redactie en medewerkers en het onderhouden van deze site te bekostigen, wordt er gebruik gemaakt van online advertising op deze website. Advertising mag echter niet teveel ten koste gaan van de kwaliteit van de teksten vormgeving en het beeldmateriaal. Via deze weg proberen wij duidelijkheid te scheppen over redactie en reclame. Advertising omvat alle reclame banners, infotorials en reclamelinks op het Vloeren-net en zijn vaak duidelijk herkenbaar. Alle adverteerders die adverteren op onze website zijn uiteraard ook opgenomen in de redactie en worden zover als mogelijk bovenaan geplaatst in bepaalde resultaten.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van onze site wordt gerespecteerd. Het is wel mogelijk dat wij statistische gegevens, algemene informatie over onze site bezoekers, verkoopcijfers, bezoekpatronen en stellen aan de betrouwbare partners (derden) van het onze website. Onze website maakt ook gebruik van affiliate advertising de inhoud hiervan word door derden ingevuld en wij hebben hier geen invloed op, indien u hier uw gegevens invult voor bijvoorbeeld meer informatie of brochures enz. dan kunnen wij niet instaan voor de wijze waarop die derden met uw gegevens omgaan.