Home > tegelvloer

Kwartszandsteen

Kwartszandsteen is het meest voorkomende sediment, meestal duidelijk gelaagd. De zandsteen is ontstaan door aaneenklitten van de zandkorrels door klei, calciet of...
Lees verder

Kwartsiet natuursteen

Kwartsiet is een metamorf natuursteen gesteente, ontstaan doordat sedimentgesteente (zandsteen) gedurende zeer lange tijd onder enorme druk en temperatuursverschillen bij de vorming...
Lees verder

Kalksteen natuursteen

Kalksteen natuursteen is een zeer veel voorkomend afzettingsgesteente, ontstaan met medewerking van organismen in zee; schelpen, koralen en andere organismen vormen met...
Lees verder

Porfier natuursteen vloeren

Porfier is een stollingsgesteente met een bepaalde textuur, waarin -tegen een fijner korrelige achtergrond- relatief grote kristallen voorkomen die men fenokristen noemt....
Lees verder

Graniet

Graniet is een dieptegesteente, ontstaan uit magma, welke geleidelijk afgekoeld en onder grote, constante druk is gevormd. Door toedoen van verschillende mineralen...
Lees verder

Basalt natuursteen

Basalt natuursteen is een uitvloeiingsgesteente, ontstaan door uitvloeiing van magma (lava) dat in contact is gekomen met de buitenwereld en vervolgens snel...
Lees verder